fbpx Zarządzenie nr 169/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 grudnia 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 118/R/19 Rektora UG w sprawie rekompensaty przysługującej doktorantowi Uniwersytetu Gdańskiego za prowadzenie badań w warunkach... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 169/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
1 grudnia 2021 roku
zmieniające zarządzenie nr 118/R/19 Rektora UG w sprawie rekompensaty przysługującej doktorantowi Uniwersytetu Gdańskiego za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 1 grudnia 2021 roku

Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze  zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 118/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w  sprawie rekompensaty przysługującej doktorantowi Uniwersytetu Gdańskiego za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Do stwierdzenia szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości warunków prowadzenia badań, uzasadniających przyznanie doktorantowi rekompensaty, stosuje się odpowiednio § 3 załącznika nr 14 do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 marca 2020 roku (ze zm.).”;
 
2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dziekan, w zależności od możliwości finansowych wydziału, może przyznać doktorantowi rekompensatę w wysokości wyższej niż określona w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.”;
 
3) załącznik nr 1 (Wniosek o przyznanie rekompensaty) i załącznik nr 2 (Określenie wysokości rekompensaty) otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
/-/
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 grudnia 2021 roku, 11:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło