fbpx Zarządzenie nr 160/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie Regulaminu przyjmowania w Uniwersytecie Gdańskim gości z zagranicy oraz finansowania kosztów ich pobytu | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 160/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
4 listopada 2021 roku
w sprawie Regulaminu przyjmowania w Uniwersytecie Gdańskim gości z zagranicy oraz finansowania kosztów ich pobytu

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 4 listopada 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), § 34 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się Regulamin przyjmowania w Uniwersytecie Gdańskim gości z zagranicy oraz finansowania kosztów ich pobytu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu, o którym mowa w § 1 sprawuje prorektor właściwy ds. współpracy międzynarodowej.

 

§ 3.

Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
 
Prorektor ds. Badań Naukowych
/-/
prof. dr hab. Wiesław Laskowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 listopada 2021 roku, 13:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło