fbpx Zarządzenie nr 115/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 lipca 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 98/R/21 Rektora UG w sprawie liczebności grup studenckich w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 115/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 lipca 2021 roku
zmieniające zarządzenie nr 98/R/21 Rektora UG w sprawie liczebności grup studenckich w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 30 lipca 2021 roku

Na podstawie § 34 ust. 1 i 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 98/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 6 lipca 2021 roku w  sprawie liczebności grup studenckich w Uniwersytecie Gdańskim, wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„W zależności od formy zajęć dydaktycznych, o których mowa w pkt 1-7, ustala się następujące liczebności grup studenckich:
1) wykład, w tym wykład do wyboru – od 25 osób,
2) konwersatorium – od 25 osób,
3) seminarium dyplomowe – od 8 do 12 osób,
4) proseminarium – od 15 osób,
5) lektorat – od 15 do 25 osób,
6) ćwiczenia laboratoryjne na kierunkach eksperymentalnych oraz ćwiczenia profilowane i rehabilitacyjne wychowania fizycznego – od 8 do 12 osób,
7) ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, terenowe, warsztatowe, symulatory oraz ogólnorozwojowe ćwiczenia wychowania fizycznego – od 15 do 30 osób.”;
 
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Dziekan lub dyrektor jednostki ogólnouniwersyteckiej może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwiększyć lub zmniejszyć o 1 osobę liczebność grupy na zajęciach, o których mowa w § 2 pkt 4 – 7.”.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku127.16 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 2 sierpnia 2021 roku, 10:13
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło