fbpx Zarządzenie nr 95/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 czerwca 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 73/R/21 Rektora UG w sprawie zasad organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 95/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
22 czerwca 2021 roku
zmieniające zarządzenie nr 73/R/21 Rektora UG w sprawie zasad organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
wtorek, 22 czerwca 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 73/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie zasad organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 – skreśla się § 11.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku101.86 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 sierpnia 2021 roku, 14:32
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło