fbpx Zarządzenie nr 40/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Gdańskim funduszu „Program młodych liderów grup badawczych UG – junG” | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 40/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
8 marca 2021 roku
w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Gdańskim funduszu „Program młodych liderów grup badawczych UG – junG”

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 8 marca 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), § 34 ust. 2 pkt 2 i 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W ramach programu Inicjatywa Doskonałości „Uczelnia Badawcza” – IDUB w Uniwersytecie Gdańskim” tworzy się „Program młodych liderów grup badawczych UG – junG” – fundusz na utworzenie pierwszej grupy badawczej i dofinansowanie przełomowych badań naukowych prowadzonych przez młodych badaczy.

§ 2.

1. Wysokość środków dostępnych w Programie jest ustalana przez Rektora z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej UG.
2. Środki w Programie przydzielane są w drodze konkursu.

 

§ 3.

Regulamin konkursu w ramach Programu młodych liderów grup badawczych UG – junG określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 marca 2021 roku, 8:29
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło