fbpx Zarządzenie nr 16/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie Polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Gdańskim | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zarządzenie nr 16/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie Polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie nr 16/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
2 lutego 2021 roku
w sprawie Polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 2 lutego 2021 roku

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), art. 941 i art. 943 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2020, poz. 1320 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 oraz § 34 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się „Politykę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Gdańskim” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 104/R/17 Rektora UG z dnia 24 października 2017 roku w sprawie „Polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Gdańskim”.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 lutego 2021 roku, 11:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło