fbpx Mirosław Surkont | Biuletyn Informacji Publicznej

Mirosław Surkont

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 stycznia 1992 roku

doktor nauk prawnych

Mirosław Surkont

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Przestępstwo zmuszania w polskim prawie karnym.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo karne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Oktawia Górniok, prof. dr hab. Andrzej Wąsek, prof. dr hab. Jan Waszczyński

Gdańsk, 26 maja 2023 r.

Data publikacji: piątek, 12 maja 2017 roku, 8:56
Ostatnia modyfikacja: piątek, 12 maja 2017 roku, 8:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Rynkowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Rynkowska