fbpx Krzysztof Drzewicki | Biuletyn Informacji Publicznej

Krzysztof Drzewicki

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 lutego 1989 roku

doktor nauk prawnych

Krzysztof Drzewicki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Prawo do rozwoju. Studium z zakresu praw człowieka.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo międzynarodowe publiczne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr Remigiusz Bierzanek, prof. dr A. Michalska, doc. dr hab. Andrzej Straburzyński

Gdańsk, 03 czerwca 2023 r.

Data publikacji: piątek, 12 maja 2017 roku, 8:30
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 6 lipca 2020 roku, 14:59
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Rynkowska