fbpx Jan Grajewski | Biuletyn Informacji Publicznej

Jan Grajewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 marca 1983 roku

doktor nauk prawnych

Jan Grajewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Ściganie na wniosek w polskim procesie karnym.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo karne procesowe

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Wiesław Daszkiewicz, prof. dr hab. Janusz Tylman, prof. dr Marian Cieślak

Gdańsk, 02 czerwca 2023 r.

Data publikacji: czwartek, 11 maja 2017 roku, 9:05
Ostatnia modyfikacja: piątek, 12 maja 2017 roku, 9:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Rynkowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Rynkowska