fbpx Diana Wojtkowiak | Biuletyn Informacji Publicznej

Diana Wojtkowiak

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 grudnia 1996 roku

magister Chemii

Diana Wojtkowiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

ATP - zależne proteazy Escherichia coli hydrolizujące replikacyjne białko fagowe λO

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maciej Żylicz

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Makarewicz, prof. dr hab. Karol Taylor

Dyplom nr 1587.


Gdańsk, 12 grudnia 1996 r.

Data publikacji: sobota, 21 czerwca 2014 roku, 21:04
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz