fbpx Grzegorz Kuśnierz | Biuletyn Informacji Publicznej

Grzegorz Kuśnierz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 stycznia 2014 roku

Grzegorz Kuśnierz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Contemporary literary theory and criticism
 
from a Buddhist perspective

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jorgen Veisland

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Jacek Gutorow, prof. dr hab. Bogusław Józef Żyłko

Dyplom nr 3761.


Gdańsk, 21 marca 2014 r.

Data publikacji: czwartek, 10 kwietnia 2014 roku, 11:13
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba