fbpx Piotr Jan Zapadka | Biuletyn Informacji Publicznej

Piotr Jan Zapadka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 grudnia 2012 roku

Piotr Jan Zapadka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Usługi bankowości inwestycyjnej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo finansowe

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jolanta Danuta Gliniecka, prof. dr hab. Eugenia Fojcik-Mastalska, prof. dr hab. Wojciech Pyzioł, prof. UKSW, dr hab. Marek Krzysztof Michalski

Dyplom nr 690.


Gdańsk, 28 grudnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: