fbpx Jakub Stelina | Biuletyn Informacji Publicznej

Jakub Stelina

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 września 2006 roku

Jakub Stelina

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Charakter prawny stosunku pracy z mianowania.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo pracy

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Ludwik Florek, prof. dr hab. Włodzimierz Piotrowski, prof. dr hab. Urszula Jackowiak, dr hab. Grzegorz Goździewicz, prof. UMK

Dyplom nr 481.


Gdańsk, 20 września 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: