fbpx Stanisław Milewski | Biuletyn Informacji Publicznej

Stanisław Milewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2004 roku

doktor

Stanisław Milewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Mowa dorosłych kierowana do  niemowląt. Studium fonostatyczno - fonotaktyczne

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Stanisław Grabias, prof. dr hab. Jan Ożdżyński, prof. dr hab. Edward Łuczyński

Dyplom nr 452.


Gdańsk, 05 kwietnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: