fbpx Agnieszka Wlazły | Biuletyn Informacji Publicznej

Agnieszka Wlazły

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 września 2023 roku

mgr zarządzania

Agnieszka Wlazły

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola państwa w kształtowaniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Regionu Konińskiego w latach 2004-2020 ”

„The role of the state in development of a micro, small and medium-sized enterprises on the example on the Konin Region in the year 2004-2020”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora

w dyscyplinie Nauki o polityce i administracji

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Danuta Plecka, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek (UW), dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UAM , dr hab. Lilla Młodzik, prof. UZ

Gdańsk, 27 listopada 2023 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon rozprawa doktorska4.07 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie_rozprawy_w_jezyku_angielskim.pdf87.81 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie_rozprawy.pdf90.26 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 1496.95 KB
PDF icon recenzja 22.96 MB
PDF icon recenzja 33.23 MB
Data publikacji: wtorek, 25 kwietnia 2023 roku, 13:15
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 3 października 2023 roku, 10:04
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Leokajtis-Glanc