fbpx Bartosz Bartoszewicz | Biuletyn Informacji Publicznej

Bartosz Bartoszewicz

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 grudnia 2022 roku

magister Politologii

Bartosz Bartoszewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Idea smart city w polityce rozwoju miast”

„Smart city conception in urban developmental policies”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Nauki o polityce i administracji

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Adam Ilciów z Uniwersytetu Zielonogórskiego
Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Waldemar Wojtasik, prof. Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Łukasz Tomczak, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Dyplom nr 4839.


Gdańsk, 09 grudnia 2022 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon Rozprawa doktorska2.25 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract58.15 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie56.77 KB
Data publikacji: czwartek, 30 czerwca 2022 roku, 11:54
Ostatnia modyfikacja: piątek, 9 grudnia 2022 roku, 14:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Paulina Reszka