fbpx Wojciech Jerzy Grabowski | Biuletyn Informacji Publicznej

Wojciech Jerzy Grabowski

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 października 2021 roku

doktor nauk o polityce

Wojciech Jerzy Grabowski

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Współpraca regionalna państw autorytarnych: studium przypadku arabskich państw Bliskiego Wschodu

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w dyscyplinie Nauki o polityce i administracji

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Radosław Arkady Fiedler - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Wojciech Tomasz Modzelewski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dr hab. Przemysław Osiewicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Renata Podgórzańska - Uniwersytet Szczeciński

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dyplom nr 998.


Gdańsk, 15 października 2021 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 15.11 MB
PDF icon recenzja 2576 KB
PDF icon recenzja 316.27 MB
PDF icon recenzja 47.8 MB

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek515.98 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat13.33 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Komisja habilitacyjna - uchwała298.33 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon Harmonogram362.11 KB

Uchwała komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Dyscypliny

Data publikacji: czwartek, 4 lutego 2021 roku, 14:43
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 18 października 2021 roku, 9:12
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Leokajtis-Glanc
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Leokajtis-Glanc