fbpx Regulamin Organizacyjny Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu  | Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Organizacyjny Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu  | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Regulamin Organizacyjny Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu 

Zarządzenie nr 23/R/18
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
22 lutego 2018 roku
w sprawie przekształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu oraz zmiany Regulaminu Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 17 ust. 8 oraz § 22 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.), w związku z uchwałą nr 71/17 Senatu UG z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego i uchwalą nr 6 Senatu UG z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej Regulaminu Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przekształca się w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.
  2. Regulamin Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 46/R/06 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz

 

Subskrybuj RSS - Regulamin Organizacyjny Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu