fbpx Zarządzenie nr 123/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 października 2020 roku w sprawie powołania Rady Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję ... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 123/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 października 2020 roku
w sprawie powołania Rady Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2020- 2024

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 26 października 2020 roku

Na podstawie § 78 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Na podstawie § 6 ust. 1 załącznika do umowy o utworzeniu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zawartej w dniu 24 kwietnia 2019 r. pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Gdańskim Uniwersytetem Medyczny oraz po uzgodnieniu z Dziekanem Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed – powołuje się Radę Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i  Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w  następującym składzie:
1) prof. dr hab. Igor Konieczny, Dyrektor Szkoły Doktorskiej – Przewodniczący Rady;
2) prof. dr hab. Jarosław Marszalek – dyscyplina nauki biologiczne;
3) dr hab. Michał Szymański, prof. UG – dyscyplina nauki biologiczne;
4) dr hab. Marcin Okrój, prof. GUMed – dyscyplina nauki medyczne;
5) dr hab. Rafał Sądej, prof. GUMed – dyscyplina nauki medyczne;
6) prof. dr hab. Marek Zietara – dyscyplina nauki biologiczne;
7) dr hab. Iwona Mruk, prof. UG – dyscyplina nauki biologiczne;
8) prof. dr hab. Piotr Trzonkowski – dyscyplina nauki medyczne;
9) prof. dr hab. Michał Żmijewski – dyscyplina nauki medyczne;
10)doktorant mgr Łukasz Arcimowicz.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prorektor ds. Rozwoju
i Współpracy z Gospodarką
 

prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku104.25 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 26 października 2020 roku, 16:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło