fbpx Zarządzenie nr 116/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 116/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
12 października 2020 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 12 października 2020 roku

Na podstawie § 34 ust. 1 i 2 pkt 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019  r. (ze zm.) ‒ zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się Regulamin przyznawania nagród Rektora dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Straciła moc uchwała nr 55/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w  sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2020 roku.

 

 

 

Prorektor ds. Rozwoju
i Współpracy z Gospodarką
 

 prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

wykonujący zadania Rektora UG
na podstawie par. 49 ust. 2 Statutu UG
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 października 2020 roku, 10:46
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło