fbpx Zarządzenie nr 7/K/20 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2020/2021 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 7/K/20
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
14 lipca 2020 roku
w sprawie wprowadzenia cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2020/2021

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 1 października 2020 roku

Na podstawie § 147 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku ze zm., oraz zgodnie z Regulaminem przyznawania miejsc i kwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Kanclerza UG nr 6/K/20 z dnia 14 lipca 202 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, ze zm., zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Ustala się następujące miesięczne ceny za zakwaterowanie w Domach Studenckich UG:
 

Cena za miejsce normatywne w pokoju wieloosobowym oraz pokoju jednoosobowym dla osób posiadających orzeczenie niepełnosprawności z prawem do zamieszkania w oddzielnym pokoju

A

B

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

8% VAT

 1. studenci UG
 2. doktoranci UG
 3. studenci programu MOST
 4. studenci programu ERASMUS
 5. studenci programu DAAD, GFPS, AEGEE, AISEC
 6. studenci zagraniczni indywidualni oraz kierowani przez firmy rekruterskie bądź instytucje rekrutacyjne
 1. dzieci studentów zajmujące miejsca normatywne
 2. małżonkowie będący studentami innych uczelni
 3. praktykanci odbywający praktyki organizowane przez UG ,staże naukowe lub wymiany w ramach projektu dla studentów i doktorantów innych uczelni
 1. małżonkowie niebędący studentami
 2. pracownicy UG
 3. absolwenci UG
 4. inne osoby za zgoda OKS niebędące studentami
 5. studenci innych uczelni

DS 3*

 370,00 zł

399,60 zł

 453,60 zł

DS 4*

 370,00 zł

399,60 zł

453,60 zł

DS-4 ***

455,00 zł

491,40 zł

545,40 zł

DS 5**

 450,00 zł

486,00 zł

 540,00 zł

DS 6***

 455,00 zł

491,40 zł

 545,40 zł

DS 7**

 450,00 zł

486,00 zł

 540,00 zł

DS 7***

455,00 zł

491,40 zł

 545,40 zł

DS 10**

 450,00 zł

486,00 zł

 540,00 zł

DS 11***

 455,00 zł

491,40 zł

 545,40 zł

 

*    łazienki ogólnodostępne.     **   łazienki wspólne dla dwóch pokoi.      ***  łazienka w pokoju.

 

 

 

Cena za miejsce normatywne w pokoju jednoosobowym

A

B

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

8% VAT

 1. studenci UG
 2. doktoranci UG
 3. studenci programu MOST
 4. studenci programu ERASMUS
 5. studenci programu DAAD, GFPS, AEGEE, AISEC
 6. studenci zagraniczni indywidualni oraz kierowani przez firmy rekruterskie bądź instytucje rekrutacyjne
 1. dzieci studentów zajmujące miejsca normatywne
 2. małżonkowie będący studentami innych uczelni
 3. praktykanci odbywający praktyki organizowane przez UG ,staże naukowe lub wymiany w ramach projektu dla studentów i doktorantów innych uczelni
 1. małżonkowie niebędący studentami
 2. pracownicy UG
 3. absolwenci UG
 4. inne osoby za zgoda OKS niebędące studentami
 5. studenci innych uczelni

DS 3***

520,00 zł

561,60 zł

626,40 zł

DS. 4 *

420,00 zł

453,60 zł

507,60 zł

DS.-4 ***

520,00 zł

561,60 zł

626,40 zł

DS 5**

500,00 zł

540,00 zł

615,60 zł

DS 5***

 520,00 zł

561,60 zł

 

626,40 zł

DS 7**

500,00 zł

540,00 zł

615,60 zł

DS 7***

520,00 zł

561,60 zł

626,40 zł

DS 10**

500,00 zł

540,00 zł

615,60 zł

DS 10***

520,00 zł

561,60 zł

626,40 zł

DS 11***

520,00 zł

561,60 zł

626,40 zł

 

*    łazienki ogólnodostępne.     **   łazienki wspólne dla dwóch pokoi.      ***  łazienka w pokoju

 

 

 1. Opłata za niepełny miesiąc zamieszkania naliczana jest od 5-go dnia miesiąca za każdą dobę pobytu niezależnie, którego domu studenckiego opłata dotyczy.

Cena za dobę pobytu w domu studenckim w pokoju wieloosobowym

A

B

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

8% VAT

 1. studenci UG
 2. doktoranci UG
 3. studenci programu MOST
 4. studenci programu ERASMUS
 5. studenci programu DAAD, GFPS, AEGEE, AISEC
 6. studenci zagraniczni indywidualni oraz kierowani przez firmy rekruterskie bądź instytucje rekrutacyjne
 1. dzieci studentów zajmujące miejsca normatywne
 2. małżonkowie będący studentami innych uczelni
 3. praktykanci odbywający praktyki organizowane przez UG, staże naukowe lub wymiany w ramach projektu dla studentów i doktorantów innych uczelni
 1. małżonkowie niebędący studentami
 2. pracownicy UG
 3. absolwenci UG
 4. inne osoby za zgoda OKS niebędące studentami
 5. studenci innych uczelni

Cena za dobę pobytu w domu studenckim w pokoju wieloosobowym

A

B

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

8% VAT

 15,50 zł

 16,74 zł

 18,90 zl

 Cena za dobę pobytu w domu studenckim w pokoju jednoosobowym

A

B

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

8% VAT

  16,50 zł

  17,82 zł

  19,98 zł

         
 

 

 1. Opłata dotycząca praktykantów innych uczelni wynosi 23,76 zł za dobę. Jeżeli praktyka trwa miesiąc lub dłużej opłata jest naliczana zgodnie z cennikiem wskazanym w ust. 1. W cenę wliczono obowiązkowy podatek VAT w wysokości 8%.
 2. Opłata dotycząca studentów studiów niestacjonarnych korzystających z noclegów doraźnych w czasie trwania zjazdów, studentów zakwaterowanych na egzaminy poprawkowe wynosi 23,76 zł za dobę.
 3. Opłata za nocleg doraźny (jedna doba) w pokoju studenckim wynosi:

1) osoba zajmująca miejsce normatywne - 23,76 zł za dobę,

2) osoba niezajmująca miejsca normatywnego - 16,20 zł za dobę. 
W cenę wliczono obowiązkowy podatek VAT w wysokości 8%.

 1. Dodatkowa osoba dokwaterowana zgodnie z zarządzeniem Kanclerza UG w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego wnosi 50% kwoty wskazanej w ust. 1.
 2. Cena za żetony pralnicze wynosi 3,50 zł brutto.                                                      
 3. Cena za zagubienie lub zniszczenie karty magnetycznej do otwierania pokoju wynosi 30 zł brutto.
 4. W uzasadnionych przypadkach Kanclerz UG lub jego zastępca może na pisemny wniosek zainteresowanego wyrazić zgodę na przesunięcie terminu płatności lub rozłożenie na raty (dotyczy wyłącznie ust. 1 i 2).

 

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października  2020 roku.

 

 

 

Kanclerz
Uniwersytetu Gdańskiego
    mgr Marta Mularczyk 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku225.62 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 stycznia 2022 roku, 14:30
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny