fbpx Zarządzenie nr 5/K/20 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie doraźnego zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 5/K/20
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 czerwca 2020 roku
w sprawie doraźnego zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
piątek, 26 czerwca 2020 roku

Na podstawie § 90 ust. 4 oraz § 147 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) oraz w związku z zarządzeniem nr 70/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie „Zasad polityki cenowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz trybu zbywania nieruchomości” – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W miarę wolnych miejsc osoby i grupy zorganizowane odwiedzające Trójmiasto oraz studenci, absolwenci i doktoranci UG mogą ubiegać się o doraźne zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 2.

  1. Cennik opłat za doraźne zakwaterowanie w domach studenckich UG stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Zasady doraźnego przyznawania miejsc oraz kwaterowania studentów, absolwentów oraz doktorantów w domach studenckich UG stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  3. Instrukcja doraźnego kwaterowania w domach studenckich UG stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 2/K/19 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie doraźnego zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Kanclerz
Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Marta Mularczyk

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 1 czerwca 2021 roku, 14:59
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny