fbpx Uchwała nr 39/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Iberystyka | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 39/20
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 maja 2020 roku
w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Iberystyka

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 28 maja 2020 roku

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku z zm. – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się program studiów pierwszego stopnia na kierunku Iberystyka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Załącznik do uchwały nr 39/201.7 MB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 czerwca 2020 roku, 13:11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny