fbpx Uchwała nr 36/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 36/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 36/20
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 maja 2020 roku
w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 28 maja 2020 roku

interpretuje

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku – uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

Ustala się program Studiów Podyplomowych Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Załącznik do uchwały Senatu nr 36/20884.31 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 czerwca 2020 roku, 13:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny