fbpx Uchwała nr 34/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia JM Rektora do podjęcia działań mających na celu sprzedaż prawa własności nieruchomości należącej do Uniwersytetu Gdańskiego, położonej w... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 34/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia JM Rektora do podjęcia działań mających na celu sprzedaż prawa własności nieruchomości należącej do Uniwersytetu Gdańskiego, położonej w... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 34/20
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 maja 2020 roku
w sprawie upoważnienia JM Rektora do podjęcia działań mających na celu sprzedaż prawa własności nieruchomości należącej do Uniwersytetu Gdańskiego, położonej w Leźnie

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 28 maja 2020 roku

W związku z § 28 ust. 1 pkt 18 lit. a Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Senat Uniwersytetu Gdańskiego upoważnia JM Rektora UG do podjęcia działań mających na celu sprzedaż prawa własności nieruchomości należącej do Uniwersytetu Gdańskiego, położonej w Leźnie gmina Żukowo, powiat kartuski, województwo pomorskie, numer działki 99/20 o powierzchni 52 714 m2 wpisanej do księgi wieczystej o numerze GD1R/00034587/8.
  2. Wyrażenie przez Senat UG zgody na transakcję, o której mowa w ust. 1 nastąpi w drodze odrębnej uchwały podczas kolejnych posiedzeń Senatu.
  3. Jednocześnie Senat UG postanawia, iż zgodnie z Uchwałą Senatu nr 6/11z dnia
    24 lutego 2011 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości należących do Uniwersytetu Gdańskiego, środki finansowe uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w ust. 1 zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury kubaturowej w zakresie inwestycji i modernizacji majątku trwałego Uczelni.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 czerwca 2020 roku, 12:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny