fbpx Uchwała nr 31/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr hab. Tomaszowi Torbusowi z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 31/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr hab. Tomaszowi Torbusowi z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 31/20
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 maja 2020 roku
w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr hab. Tomaszowi Torbusowi z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 28 maja 2020 roku

Na podstawie art. 179 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Senat Uniwersytetu Gdańskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. nadania dr hab. Tomaszowi Torbusowi tytułu naukowego profesora, powołanej przez Radę Wydziału Historycznego, popiera wniosek o nadanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych dr hab. Tomaszowi Torbusowi z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 2.

Przedstawiony do oceny dorobek naukowy dra hab. Tomasza Torbusa spełnia wymogi ustawowe określone dla kandydatów do tytułu naukowego profesora. Osiągnięcia naukowe, organizacyjne oraz dydaktyczne zostały pozytywnie ocenione przez wszystkich powołanych recenzentów, którzy podkreślają obszerny i oryginalny dorobek naukowy dra hab. Tomasza Torbusa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 czerwca 2020 roku, 12:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny