fbpx Zarządzenie nr 52/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie przekształcenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 52/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 maja 2020 roku
w sprawie przekształcenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 26 maja 2020 roku

Na podstawie § 34 ust. 2 pkt 13 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Na Wydziale Nauk Społecznych przekształca się studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika poprzez dodanie do programu studiów anglojęzycznego modułu fakultatywnego „Culture, education and socjety”.

2. Plan studiów uwzględniający przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

 

 § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku177.67 KB
Plik Załącznik do zarządzenia nr 52/R/2035.47 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 maja 2020 roku, 10:22
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny