fbpx Zarządzenie nr 26/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie powoływania i odwoływania kierownika studiów podyplomowych | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 26/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
17 marca 2020 roku
w sprawie powoływania i odwoływania kierownika studiów podyplomowych

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 17 marca 2020 roku

Na podstawie § 34 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Z zastrzeżeniem ust. 2, kierownika studiów podyplomowych, na wniosek dziekana wydziału, na którym są prowadzone studia podyplomowe, powołuje i odwołuje prorektor właściwy ds. kształcenia, działający z upoważnienia Rektora.
  2. W przypadku tworzonych studiów podyplomowych wskazanie kandydata na kierownika tych studiów podyplomowych dziekan dołącza do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych.

 

§ 2.

W przypadku studiów podyplomowych prowadzonych przez więcej niż jeden wydział dziekanem, o którym mowa w § 1, jest dziekan wydziału administrującego studiami podyplomowymi zgodnie z porozumieniem w sprawie współprowadzenia studiów podyplomowych.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Gwizdała

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku238.41 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 marca 2020 roku, 11:30
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny