fbpx Zarządzenie nr 23/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie rejestru przyjazdów zagranicznych Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 23/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
12 marca 2020 roku
w sprawie rejestru przyjazdów zagranicznych Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 12 marca 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 33 ust. 1 Statutu z 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. W Uniwersytecie Gdańskim prowadzi się rejestr przyjazdów zagranicznych.
  2. Kierownik jednostki organizacyjnej, która zaprosiła lub koordynuje pobyt osoby z zagranicy w Uniwersytecie Gdańskim jest zobowiązany wypełnić formularz, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  3. Formularz, o którym mowa w ust. 2 należy wypełnić przed planowaną datą przyjazdu i złożyć w Biurze Nauki.
  4. Obowiązek złożenia formularza dotyczy również przyjazdów, w przypadku których Uniwersytet Gdański nie ponosi żadnych kosztów

 

§ 2.

Niniejsze zarządzenie nie dotyczy przyjazdów w ramach wymiany studenckiej.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku236.63 KB
PDF icon Formularz rejestracji przyjazdu zagranicznego298.1 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 kwietnia 2022 roku, 8:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Teresa Tokarczyk-Łyszczarz
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny