fbpx Uchwała nr 4/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o nadanie Panu prof. dr hab. Zbigniewowi Grzonce tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 4/20
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 stycznia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o nadanie Panu prof. dr hab. Zbigniewowi Grzonce tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz wyznaczenia recenzentów

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 30 stycznia 2020 roku

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku ze zm. – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W związku z pozytywną opinią Konwentu Godności Honorowych Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu prof. dr hab. Zbigniewowi Grzonce, Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1990-1996 – Senat Uniwersytetu Gdańskiego powołuje Komisję do przeprowadzenia postępowania w składzie:

  1. prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką;
  2. dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia;
  3. dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek – Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia.

 

§ 2.

W celu przygotowania opinii o kandydacie Senat wyznacza następujących recenzentów:

  1. prof. dr hab. Bernard Lammek – Uniwersytet Gdański;
  2. prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski – Politechnika Wrocławska;
  3. prof. dr hab. Maciej Żylicz – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

 

§ 3.

Wniosek, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek1.02 MB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 lutego 2020 roku, 10:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny