fbpx Uchwała nr 2/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2019 rok | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 2/20
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 stycznia 2020 roku
w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2019 rok

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 30 stycznia 2020 roku

Na podstawie art. 408 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 85) oraz § 155 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – uchwala się co następuje:

 

§ 1.

Senat Uniwersytetu Gdańskiego zatwierdza nowelizację planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2019 rok.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 7 lutego 2020 roku, 10:33
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny