fbpx Zarządzenie nr 128/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 128/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 grudnia 2019 roku
w sprawie powołania Rady Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
wtorek, 31 grudnia 2019 roku
Data wygaśnięcia: 
poniedziałek, 31 sierpnia 2020 roku

Na podstawie § 78 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Na podstawie § 6 ust. 1 załącznika do umowy o utworzeniu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zawartej w dniu 24 kwietnia 2019 r. pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Gdańskim Uniwersytetem Medyczny oraz po uzgodnieniu z Dziekanem Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed – z dniem 20 grudnia 2019 roku powołuje się Radę Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w składzie:
 1. prof. dr hab. Michał Obuchowski, Dyrektor Szkoły Doktorskiej – Przewodniczący Rady;
 2. prof. dr hab. Jarosław Marszalek – dyscyplina nauki biologiczne;
 3. dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG – dyscyplina nauki biologiczne;
 4. dr hab. Anna Żaczek, prof. GUMed – dyscyplina nauki medyczne;
 5. dr hab. Rafał Sądej, prof. GUMed – dyscyplina nauki medyczne;
 6. prof. dr hab. Marek Zietara – dyscyplina nauki biologiczne;
 7. dr hab. Iwona Mruk – dyscyplina nauki biologiczne;
 8. Prof. dr hab. Piotr Trzonkowski – dyscyplina nauki medyczne;
 9. Prof. dr hab. Michał Żmijewski – dyscyplina nauki medyczne;
 10. doktorant mgr Łukasz Arcimowicz.
 1. Kadencja Rady kończy się 31 sierpnia 2020 roku.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

 

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku314.15 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 grudnia 2020 roku, 14:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny