fbpx Zarządzenie nr 4/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 stycznia 2020 roku zmieniające zarządzenie Rektora UG w sprawie ustanowienia nagrody naukowej Rektora Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 4/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
22 stycznia 2020 roku
zmieniające zarządzenie Rektora UG w sprawie ustanowienia nagrody naukowej Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 22 stycznia 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 oraz § 34 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Nagroda naukowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego ustanowiona zarządzeniem nr 93/R/18 Rektora UG z dnia 27 września 2018 roku otrzymuje imię Profesora Karola Taylora.
  2. Postanowienie ust. 1 powoduje odpowiednie zmiany w Regulaminie przyznawania nagrody naukowej Rektora Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Karola Taylora.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst Regulaminu nagrody Naukowej Rektora Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Karola Taylora stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 24 stycznia 2020 roku, 9:41
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny