fbpx Zarządzenie nr 122/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 105/R/19 Rektora UG w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego ds. realizacji projektu „European University of the Seas – SEA-EU” | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 122/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 105/R/19 Rektora UG w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego ds. realizacji projektu „European University of the Seas – SEA-EU” | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 122/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
23 grudnia 2019 roku
zmieniające zarządzenie nr 105/R/19 Rektora UG w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego ds. realizacji projektu „European University of the Seas – SEA-EU”

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
niedziela, 1 grudnia 2019 roku

Na podstawie § 39 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 105/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego ds. realizacji projektu „European University of the Seas – SEA-EU” § 1 otrzymuje brzmienie:

„W celu realizacji projektu: „European University of the Seas – SEA-EU” powołuje się Zespół Zarządzający w następującym składzie:

  1. dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG – Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia – Przewodnicząca Zespołu, Kierownik Projektu,
  2. prof. dr hab. Piotr Stepnowski – Prorektor ds. Nauki – członek Governing Board;
  3. prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką – koordynator WP2, członek Executive Committee;
  4. dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – członek Governing Board.”

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2019 roku.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 stycznia 2020 roku, 9:18
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny