fbpx Zarządzenie nr 10/K/19 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 10/K/19
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 grudnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
środa, 1 stycznia 2020 roku

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 553) oraz § 90 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się co następuje:

 

 

§ 1.

W porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku wprowadza się Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Uniwersytetu Gdańskiego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

  1. Kierownicy jednostek organizacyjnych mogą wnioskować do Kanclerza o zmiany w klasyfikacji Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
  2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 wymagają pozytywnej opinii koordynatora czynności kancelaryjnych i kierownika Archiwum.

 

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 6/K/17 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Uniwersytetu Gdańskiego

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

 

Kanclerz
Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Marta Mularczyk

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Rzeczowy Wykaz Akt Uniwersytetu Gdańskiego530.79 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 stycznia 2022 roku, 15:04
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny