fbpx Zarządzenie nr 120/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 120/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
20 grudnia 2019 roku
w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

 

Na podstawie § 78 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Powołuje się Radę Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego w składzie:
  1. prof. dr hab. Adam Prahl, Dyrektor Szkoły Doktorskiej – Przewodniczący Rady;
  2. dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG – dyscyplina nauki biologiczne;
  3. dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG – dyscyplina nauki chemiczne;
  4. dr hab. Monika Normant-Saremba – dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku;
  5. dr hab. Tomasz Paterek, prof. UG – dyscyplina nauki fizyczne;
  6. dr hab. Henryk Leszczyński, prof. UG - dyscyplina matematyka;
  7. doktorant mgr Michał Starke;
  8. doktorant mgr Honorata Sikora.
  1. Kadencja Rady kończy się 31 sierpnia 2020 roku

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 grudnia 2020 roku, 14:22
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny