fbpx Zarządzenie nr 97/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie Komisji do spraw opracowania projektu kryteriów i trybu oceny okresowej nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 97/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie Komisji do spraw opracowania projektu kryteriów i trybu oceny okresowej nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 97/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
5 listopada 2019 roku
w sprawie Komisji do spraw opracowania projektu kryteriów i trybu oceny okresowej nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 5 listopada 2019 roku

Na podstawie § 39 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Komisję do spraw opracowania projektu kryteriów i trybu oceny okresowej nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Gdańskim w następującym składzie:

  1. prof. dr hab. Piotr Stepnowski – Prorektor ds. Nauki – Przewodniczący Komisji;
  2. dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia;
  3. mgr Marcin Brzeski – Dział Kształcenia;
  4. mgr Marek Kumiński – Biuro Prawne;
  5. dr Katarzyna Świerk – Biuro Nauki;
  6. mgr Roman Tabisz – Biblioteka UG;
  7. mgr Anna Pauli – Biuro Organizacji Legislacji – Sekretarz Komisji.

 

§ 2.

  1. Zadaniem Komisji jest przygotowanie projektu kryteriów i trybu oceny okresowej nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Gdańskim do dnia 2 grudnia 2019 roku.
  2. Komisja może włączyć do prac inne osoby, jeśli uzna, że są one niezbędne do realizacji zadania.
  3. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Organizacji i Legislacji.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała


 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku262.03 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 listopada 2019 roku, 11:28
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny