fbpx Uchwała nr 153/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia liczby członków Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz wydziałowych komisji wyborczych | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 153/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia liczby członków Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz wydziałowych komisji wyborczych | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 153/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 października 2019 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz wydziałowych komisji wyborczych

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 31 października 2019 roku

Na podstawie § 8 ust. 1 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącej załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020 - 2024 wchodzą:

 1. po 2 przedstawicieli z każdego z wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego;
 2. 1 przedstawiciel Biblioteki;
 3. 1 przedstawiciel Centrum Języków Obcych;
 4. 1 przedstawiciel Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu;
 5. 1 przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
 6. 2 przedstawicieli studentów;
 7. 1 przedstawiciel doktorantów;
 8. po 1 przedstawicielu działających w Uczelni związków zawodowych.

 

§ 2.

W skład wydziałowych komisji wyborczych na kadencję 2020 - 2024 wchodzą:

 1. 2 nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 2. 2 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnianych na wydziale;
 3. 1 przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
 4. 2 przedstawicieli studentów;
 5. 1 przedstawiciel doktorantów.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku48 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 listopada 2019 roku, 13:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny