fbpx Uchwała nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 152/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 października 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 31 października 2019 roku

Na podstawie § 30 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Senat Uniwersytetu Gdańskiego zatwierdza przedstawiony przez Rektora projekt Regulaminu rady dyscypliny naukowej Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 6 listopada 2019 roku, 9:13
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny