fbpx Uchwała nr 151/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr. hab. Edwardowi Jakielowi z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 151/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr. hab. Edwardowi Jakielowi z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 151/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 października 2019 roku
w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr. hab. Edwardowi Jakielowi z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 31 października 2019 roku

 

Na podstawie art. 179 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Senat Uniwersytetu Gdańskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, popiera wniosek o nadanie Panu dr. hab. Edwardowi Jakielowi tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

 

§ 2.

Przedstawiony do oceny dorobek naukowy dr. hab. Edwarda Jakiela spełnia wymogi ustawowe określone dla kandydatów do tytułu naukowego profesora. Osiągnięcia naukowe,  organizacyjne oraz dydaktyczne zostały pozytywnie ocenione przez wszystkich powołanych recenzentów,  którzy podkreślają bogaty i różnorodny dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa oraz wkład w badania nad obecnością Biblii w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku260.17 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 6 listopada 2019 roku, 9:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny