fbpx Zarządzenie nr 94/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 94/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 94/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 października 2019 roku
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 28 października 2019 roku

 

Na podstawie art. 95 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, ze zm.) oraz § 2 ust. 2 i 3 regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 76/R/19 ze zm. z dnia 28 sierpnia 2019 roku – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Uczelnianą Komisję Stypendialną Uniwersytetu Gdańskiego w następującym składzie:

  1. Sebastian Barczak – Samorząd Studentów UG;
  2. Łukasz Bień – Samorząd Studentów UG;
  3. Natalia Wysocka – Samorząd Studentów UG;
  4. mgr Maciej Ciemny – Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów UG;
  5. Joanna Żywicka –  Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów UG.

 

§ 2.

Powołuje się Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną Uniwersytetu Gdańskiego w następującym składzie:

  1. Aleksandra Dzendrowska  – Samorząd Studentów UG,
  2. Kacper Wiśniewski – Samorząd Studentów UG,
  3. mgr Bogumiła Czapiewska – Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów UG.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku264.76 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 listopada 2019 roku, 14:08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny