fbpx Zarządzenie nr 89/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 października 2019 roku w sprawie cennika usług bibliotecznych i opłat pobieranych w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2019/2020 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 89/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 października 2019 roku w sprawie cennika usług bibliotecznych i opłat pobieranych w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2019/2020 | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 89/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
2 października 2019 roku
w sprawie cennika usług bibliotecznych i opłat pobieranych w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2019/2020

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 2 października 2019 roku

Na podstawie § 12 ust. 2 Regulaminu Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego (załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 3/07 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Biblioteki UG) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się cennik usług bibliotecznych i opłat pobieranych w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 103/R/17 Rektora UG z dnia 17 października 2017 roku w sprawie cennika usług bibliotecznych i opłat pobieranych w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2017/2018.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała


 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 stycznia 2020 roku, 10:13
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny