fbpx Zarządzenie nr 80/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 września 2019 roku w sprawie Zespołu do spraw nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego udzielonego w wyniku postępowania przetargowego nr A120-211-56/19/MB na usługi... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 80/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 września 2019 roku w sprawie Zespołu do spraw nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego udzielonego w wyniku postępowania przetargowego nr A120-211-56/19/MB na usługi... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 80/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
10 września 2019 roku
w sprawie Zespołu do spraw nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego udzielonego w wyniku postępowania przetargowego nr A120-211-56/19/MB na usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych na Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 10 września 2019 roku

Na podstawie art. 20a ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz § 41 ust. 2 pkt 8 i ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Powołuje się Zespół ds. nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego udzielonego w wyniku postępowania przetargowego nr A120-211-56/19/MB na usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych na Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie, w częściach:

Część I – Kompleksowa usługa sprzątania obiektu Uniwersytetu Gdańskiego wraz z obsługą szatni – Wydział Prawa i Administracji, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6;

Część II - Kompleksowa usługa sprzątania obiektu Uniwersytetu Gdańskiego wraz z obsługą szatni – Wydział Filologiczny i Wydział Historyczny, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55;

Część III - Kompleksowa usługa sprzątania obiektu Uniwersytetu Gdańskiego wraz z obsługą szatni – Wydział Nauk Społecznych, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 4;

Część IV - Kompleksowa usługa sprzątania obiektu Uniwersytetu Gdańskiego wraz z obsługą szatni – budynek Biblioteki Głównej, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53;

Część V - Kompleksowa usługa sprzątania obiektu Uniwersytetu Gdańskiego wraz z obsługą szatni – budynek Trzynastki, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58;

Część VI - Kompleksowa usługa sprzątania obiektu Uniwersytetu Gdańskiego – budynek Biblioteki Ekonomicznej, Sopot, ul. Armii Krajowej 110;

Część VII - Kompleksowa usługa sprzątania obiektu Uniwersytetu Gdańskiego – budynek Administracyjny wraz z budynkiem biurowo gospodarczym, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 1A;

Część VIII - Kompleksowa usługa sprzątania obiektu Uniwersytetu Gdańskiego wraz z obsługą szatni – Wydział Filologiczny - Neofilologia, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51

Część IX - Usługa sprzątania i pielęgnacji terenów zewnętrznych na Kampusie UG w Oliwie oraz prace wykonywane w ramach "akcji zima";

w składzie:

  1. Anna Downar – Kierownik Działu Administracji i Transportu – Przewodnicząca Zespołu;
  2. Daniel Zaremba – pracownik Działu Administracji i Transportu (członek powołany do Komisji Przetargowej)
  3. Karol Mach – pracownik Działu Administracji i Transportu (członek powołany do Komisji Przetargowej)
  4. Jacek Jętczak – Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych, Kierownik Sekcji Realizacji Umów.
  1. Kierownik Zamawiającego może w każdej chwili rozwiązać Zespół bądź odwołać każdego z członków Zespołu, a ponadto może w każdej chwili powołać do Zespołu nowych członków.

 

§ 2.

Zespół nadzoruje prawidłowe oraz zgodne z umową i SIWZ wykonanie przedmiotu zamówienia, zgłasza do Kierownika Zamawiającego zauważone odstępstwa realizacji od tych dokumentów i comiesięcznie raportuje prawidłowe wykonanie zamówienia. Raport może się ograniczyć do zaakceptowania comiesięcznej faktury częściowej wystawionej przez wykonawcę.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku560.95 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 października 2019 roku, 11:42
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny