fbpx Uchwała nr 127/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyporządkowania międzywydziałowego kierunku Intercultural and Business Relations in Europe prowadzonego przez Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 127/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyporządkowania międzywydziałowego kierunku Intercultural and Business Relations in Europe prowadzonego przez Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 127/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 września 2019 roku
w sprawie przyporządkowania międzywydziałowego kierunku Intercultural and Business Relations in Europe prowadzonego przez Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny i Wydział Nauk Społecznych do dyscyplin naukowych

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 26 września 2019 roku

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) w związku z art. 214 ust. 1 i art. 268 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 37 ust. 1 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Kierunek Intercultural and Business Relations in Europe przyporządkowuje się do dyscyplin naukowych: ekonomia i finanse, pedagogika, nauki socjologiczne, psychologia,  językoznawstwo i  nauki o kulturze i religii, przy czym jako dyscyplinę wiodącą wskazuje się ekonomię i finanse.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku233.18 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 listopada 2019 roku, 9:18
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny