fbpx Uchwała nr 126/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunku European and International Businnes Law prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji do dyscypliny naukowej | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 126/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunku European and International Businnes Law prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji do dyscypliny naukowej | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 126/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 września 2019 roku
w sprawie przyporządkowania kierunku European and International Businnes Law prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji do dyscypliny naukowej

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 26 września 2019 roku

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) w związku z art. 214 ust. 1 i art. 268 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 37 ust. 1 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Kierunek European and International Business Law przyporządkowuje się do dyscypliny naukowej: nauki prawne.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku196.77 KB
PDF icon Załącznik do uchwały Senatu 126/19465.36 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 listopada 2019 roku, 9:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny