fbpx Uchwała nr 124/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie prowadzenia studiów wspólnych na kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 124/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie prowadzenia studiów wspólnych na kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 124/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 września 2019 roku
w sprawie prowadzenia studiów wspólnych na kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 26 września 2019 roku

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 37 ust. 5 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 6 czerwca 2006 roku ze zm. – uchwala się co następuje:

 

§ 1.

  1. Senat wyraża zgodę na przystąpienie Uniwersytetu Gdańskiego do wspólnego prowadzenia studiów na międzyuczelnianym kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne.
  2. Studia, o których mowa w ust. 1 są prowadzone wspólnie przez Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Uniwersytet Gdański na postawie porozumienia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 listopada 2019 roku, 9:21
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny