fbpx Uchwała nr 118/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie prowadzenia studiów wspólnych na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 118/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie prowadzenia studiów wspólnych na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 118/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 września 2019 roku
w sprawie prowadzenia studiów wspólnych na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 26 września 2019 roku

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1.

  1. Uniwersytet Gdański oraz Gdański Uniwersytet Medyczny prowadzą studia wspólne na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Biotechnologia.
  2. Zasady współpracy uczelni, o których mowa w ust. 1, określa umowa zawarta w formie pisemnej, która w szczególności wskazuje podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu, o którym mowa w art. 342 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz uprawniony do otrzymania środków finansowych na kształcenie studentów na studiach stacjonarnych prowadzonych wspólnie, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia pod warunkiem podjęcia uchwały o tej samej treści przez Senat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 listopada 2019 roku, 9:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny