fbpx Zarządzenie nr 8/K/19 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2019/2020 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 8/K/19 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2019/2020 | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 8/K/19
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
29 sierpnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2019/2020

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 1 października 2019 roku

Na podstawie § 59 ust. 4 oraz § 142 ust. 2 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku z zm., oraz zgodnie z § 21, 23 i 25 Zasad przyznawania miejsc i kwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/K/15 Kanclerza UG z dnia 3 września 2015 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, z zm., zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Ustala się następujące miesięczne ceny za zakwaterowanie w Domach Studenckich UG:
 

Cena za miejsce normatywne w pokoju wieloosobowym oraz pokoju jednoosobowym dla osób posiadających orzeczenie niepełnosprawności z prawem do zamieszkania w oddzielnym pokoju

A

B

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

8% VAT

 1. studenci UG
 2. doktoranci UG
 3. studenci programu MOST
 4. studenci programu ERASMUS
 5. studenci programu DAAD, GFPS, AEGEE, AISEC
 6. studenci zagraniczni indywidualni oraz kierowani przez firmy rekruterskie bądź instytucje rekrutacyjne
 1. dzieci studentów zajmujące miejsca normatywne
 2. małżonkowie będący studentami innych uczelni
 3. praktykanci odbywający praktyki organizowane przez UG ,staże naukowe lub wymiany w ramach projektu dla studentów i doktorantów innych uczelni
 1. małżonkowie niebędący studentami
 2. pracownicy UG
 3. absolwenci UG
 4. inne osoby za zgoda OKS niebędące studentami
 5. studenci innych uczelni

DS 3*

 370,00 zł

399,60 zł

 453,60 zł

DS 4*

 370,00 zł

399,60 zł

453,60 zł

DS-4 ***

455,00 zł

491,40 zł

545,40 zł

DS 5**

 450,00 zł

486,00 zł

 540,00 zł

DS 6***

 455,00 zł

491,40 zł

 545,40 zł

DS 7**

 450,00 zł

486,00 zł

 540,00 zł

DS 7***

455,00 zł

491,40 zł

 545,40 zł

DS 10**

 450,00 zł

486,00 zł

 540,00 zł

DS 11***

 455,00 zł

491,40 zł

 545,40 zł

 

*    łazienki ogólnodostępne.     **   łazienki wspólne dla dwóch pokoi.      ***  łazienka w pokoju.

 

 

 

Cena za miejsce normatywne w pokoju jednoosobowym

A

B

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

8% VAT

 1. studenci UG
 2. doktoranci UG
 3. studenci programu MOST
 4. studenci programu ERASMUS
 5. studenci programu DAAD, GFPS, AEGEE, AISEC
 6. studenci zagraniczni indywidualni oraz kierowani przez firmy rekruterskie bądź instytucje rekrutacyjne
 1. dzieci studentów zajmujące miejsca normatywne
 2. małżonkowie będący studentami innych uczelni
 3. praktykanci odbywający praktyki organizowane przez UG ,staże naukowe lub wymiany w ramach projektu dla studentów i doktorantów innych uczelni
 1. małżonkowie niebędący studentami
 2. pracownicy UG
 3. absolwenci UG
 4. inne osoby za zgoda OKS niebędące studentami
 5. studenci innych uczelni

DS 3***

500,00 zł

540,00 zł

615,60 zł

DS. 4 *

420,00 zł

453,60 zł

507,60 zł

DS.-4 ***

500,00 zł

540,00 zł

615,60 zł

DS 5**

500,00 zł

540,00 zł

615,60 zł

DS 5***

 500,00 zł

540,00 zł

 

615,60 zł

DS 7**

500,00 zł

540,00 zł

615,60 zł

DS 7***

500,00 zł

540,00 zł

615,60 zł

DS 10**

500,00 zł

540,00 zł

615,60 zł

DS 10***

500,00 zł

540,00 zł

615,60 zł

DS 11***

 500,00 zł

540,00 zł

615,60 zł

 

*    łazienki ogólnodostępne.     **   łazienki wspólne dla dwóch pokoi.      ***  łazienka w pokoju

 

 

 1. Opłata za niepełny miesiąc zamieszkania naliczana jest od 5-go dnia miesiąca za każdą dobę pobytu niezależnie, którego domu studenckiego opłata dotyczy.

Cena za dobę pobytu w domu studenckim w pokoju wieloosobowym

A

B

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

8% VAT

 1. studenci UG
 2. doktoranci UG
 3. studenci programu MOST
 4. studenci programu ERASMUS
 5. studenci programu DAAD, GFPS, AEGEE, AISEC
 6. studenci zagraniczni indywidualni oraz kierowani przez firmy rekruterskie bądź instytucje rekrutacyjne
 1. dzieci studentów zajmujące miejsca normatywne
 2. małżonkowie będący studentami innych uczelni
 3. praktykanci odbywający praktyki organizowane przez UG, staże naukowe lub wymiany w ramach projektu dla studentów i doktorantów innych uczelni
 1. małżonkowie niebędący studentami
 2. pracownicy UG
 3. absolwenci UG
 4. inne osoby za zgoda OKS niebędące studentami
 5. studenci innych uczelni

Cena za dobę pobytu w domu studenckim w pokoju wieloosobowym

A

B

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

8% VAT

 15,50 zł

 16,74 zł

 18,90 zl

 Cena za dobę pobytu w domu studenckim w pokoju jednoosobowym

A

B

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

8% VAT

  16,50 zł

  17,82 zł

  19,98 zł

         
 
 1. Opłata dotycząca praktykantów innych uczelni wynosi 23,76 zł za dobę. Jeżeli praktyka trwa miesiąc lub dłużej opłata jest naliczana zgodnie z cennikiem wskazanym w ust. 1. W cenę wliczono obowiązkowy podatek VAT w wysokości 8%.
 2. Opłata dotycząca studentów studiów zaocznych korzystających z noclegów doraźnych w czasie trwania zjazdów, studentów zakwaterowanych na egzaminy poprawkowe wynosi 23,76 zł za dobę.
 3. Opłata za nocleg doraźny (jedna doba) w pokoju studenckim wynosi:

1) osoba zajmująca miejsce normatywne - 23,76 zł za dobę,

2) osoba niezajmująca miejsca normatywnego - 16,20 zł za dobę. 
W cenę wliczono obowiązkowy podatek VAT w wysokości 8%.

 1. Dodatkowa osoba dokwaterowana zgodnie z zarządzeniem nr 11/K/15 Kanclerza UG z dnia3 września 2015 roku z późniejszymi zmianami w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego wnosi 50% kwoty wskazanej w ust. 1.
 2. Cena za żetony pralnicze wynosi 3,50 zł brutto.
 3. Cena za zagubienie lub zniszczenie karty magnetycznej do otwierania pokoju wynosi 30 zł brutto.
 4. W uzasadnionych przypadkach Kanclerz UG lub jego zastępca może na pisemny wniosek zainteresowanego wyrazić zgodę na przesunięcie terminu płatności lub rozłożenie na raty (dotyczy wyłącznie ust. 1 i 2).

 

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

 

 

Kanclerz
Uniwersytetu Gdańskiego
   dr Mirosław Czapiewski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku228.44 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 września 2019 roku, 13:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny