fbpx Zarządzenie nr 78/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 września 2019 roku w sprawie Komisji do spraw opracowania projektu Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 78/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 września 2019 roku w sprawie Komisji do spraw opracowania projektu Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 78/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
3 września 2019 roku
w sprawie Komisji do spraw opracowania projektu Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 3 września 2019 roku

Na podstawie § 41 ust. 2 pkt 8 i ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Komisję do spraw opracowania projektu Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w następującym składzie:

  1. mgr Olga Dziubek – Kwestor – Przewodnicząca Komisji;
  2. mgr Jolanta Moś – Kierownik Działu Płac;
  3. mgr Anna Smykowska – Kierownik Działu Kształcenia;
  4. mgr Barbara Stożkowska – Zastępca Kierownika Działu Kadr;
  5. mgr Ewa Weronis – Kierownik Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi;
  6. mgr Magdalena Żabczyńska – Biuro Prawne;
  7. mgr Anna Pauli – Kierownik Biura Organizacji Legislacji – Sekretarz Komisji.

 

§ 2.

  1. Zadaniem Komisji jest przygotowanie projektu nowego Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego do dnia 1 lutego 2020 roku.
  2. Komisja może włączyć do prac inne osoby, jeśli uzna, że są one niezbędne do realizacji zadania.
  3. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Organizacji i Legislacji.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku43.75 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 września 2019 roku, 9:07
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny