fbpx Uchwała nr 88/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunku Prawo prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 88/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunku Prawo prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 88/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 czerwca 2019 roku
w sprawie przyporządkowania kierunku Prawo prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 27 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) w związku z art. 214 ust. 1 i art. 268 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 37 ust. 1 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Kierunek Prawo przyporządkowuje się do dyscyplin naukowych: nauki prawne, językoznawstwo, przy czym jako dyscyplinę wiodącą wskazuje się nauki prawne.
  2. Ustala się program studiów dla kierunku Prawo na poziomie jednolitych studiów magisterskich dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
  3. Program studiów, o którym mowa w ust. 2, wraz ze wskazaniem procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z tym programem są uzyskiwane na tym kierunku studiów efekty uczenia się, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Załącznik do uchwały Senatu 88/192.19 MB
PDF icon Kopia do wydruku270.66 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 1 lipca 2019 roku, 12:32
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny